Studiefinanciering: de basisbeurs is terug!

studiebeurs studiefinanciering 2023

Herinvoering basisbeurs

Studenten moeten veel lenen en hebben steeds hogere studieschulden. Angst voor hoge schulden kan invloed hebben op het geluksgevoel. Ook kan de angst voor schulden ervoor zorgen dat studenten niet kiezen voor een vervolgopleiding, terwijl zij zich wel verder kunnen ontwikkelen. Dit is slecht voor de kansengelijkheid.

Het kabinet besloot daarom om de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs weer in te voeren. Dit geldt voor studenten die vanaf september 2023:

 • een opleiding aan een hogeschool of universiteit volgen en
 • nog recht op studiefinanciering in de vorm van prestatiebeurs hebben.

De prestatiebeurs voor studenten bestaat uit:

 • een basisbeurs;
 • aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders);
 • en studentenreisproduct.

Over de prestatiebeurs wordt rente gerekend, ook tijdens de studie.  Als studenten binnen 10 jaar hun diploma halen, wordt de prestatiebeurs inclusief de rente omgezet in een gift.

In Mijn DUO zien studenten bij ‘Mijn Producten’ hoeveel maanden prestatiebeurs ze (over) hebben. Soms heeft een student alleen nog recht op een studentenreisproduct en geen recht meer op een basisbeurs. Het recht op het studentenreisproduct is namelijk 1 jaar langer dan het recht op een basisbeurs.

Het kabinet verwacht dat de studieschuld voor studenten met invoeren van de basisbeurs minder hoog op loopt. Met de basisbeurs wil het kabinet ervoor zorgen dat studenten minder geldzorgen hebben. En dat iedereen een kans heeft om zich verder te ontwikkelen.

Alles over de basisbeurs vanaf studiejaar 2023-2024

Basisbeurs en aanvullende beurs

Het kabinet stelt voor dat vanaf studiejaar 2023-2024:

 • studenten in het hoger onderwijs een basisbeurs kunnen krijgen van € 274,90 euro (uitwonend), of € 110,30 (thuiswonend) per maand;
 • de basisbeurs voor uitwonende studenten in het hoger onderwijs en in het mbo en de basistoelage voor uitwonende scholieren in studiejaar 2023/2024 tijdelijk omhoog gaan met € 164,30;
 • studenten deze basisbeurs (prestatiebeurs) niet hoeven terug te betalen als ze binnen 10 jaar hun diploma halen;
 • alle studenten kunnen een aanvullende beurs van maximaal € 416 per maand ontvangen als hun ouders niet meer verdienen dan ongeveer €70.000;
 • de bijverdiengrens in het mbo vervalt;
 • de voorwaarden voor de terugbetaling van de studieschuld gelijk worden voor het mbo en hoger onderwijs. Zoals de hoogte van de maandelijkse terugbetaling, periode van terugbetaling en het startmoment.

Voor alle info en het aanvragen van deze beurs: https://www.duo.nl/particulier/studiefinanciering via de DigiD van de student.

 

Heb je andere vragen? Neem contact met ons op >

Meer Tips voor Ondernemers >

Hoe succesvol kun je zijn als kantoor? Ons succes wordt bepaald door het succes van onze klanten. Daarom zijn we als team elke dag bezig om hen te helpen. Met kennis, ervaring, ideeën en systemen, zoals onze app, de beste boekhoudapp van Nederland. En als onze klanten succesvol zijn, zijn wij het ook. Successen maak je met elkaar en successen deel je met elkaar. Ook met u. Dus overweegt u succesvol te worden? We helpen u graag verder. Ook u verdient het beste.