Wettelijk minimum jeugdloon in horeca gaat omhoog! Alleen maar hogere kosten of …?

Het Wettelijk Minimum Jeugdloon, afgekort de WML*, gaat omhoog. Wat verandert er? 22-jarigen gaan er tot 18% op vooruit en 18-jarigen 5%. Niet verkeerd als je daarbinnen valt. Maar wat betekent dat voor horeca- en andere ondernemers? Ik heb 3 tips voor u.

Tip 1: Houd hiermee rekening voor de tweede helft van uw begroting 2017. Uw loonkosten stijgen immers.
Tip 2: Bel Tom, want hij kent een paar subsidieregelingen die interessant voor u kunnen zijn.
Tip 3: Een volgende wijziging van het WML is voorzien per 01.01.2018 en 01.01.2019. Ik zou ROB niet zijn, als ik dat niet in de gaten houd.

Meer loon voor jonge werknemers

Vanaf 1 juli 2017 hebben jongeren vanaf de leeftijd van 22 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon voor volwassenen. Nu hebben zij dit recht pas vanaf 23 jaar. Een jongere van 22 jaar verdient nu bij een fulltime dienstverband ten minste € 1.318,85 bruto per maand. Vanaf 1 juli 2017 wordt dat in ieder geval € 1.551,60, maar waarschijnlijk nog iets meer. Jaarlijks worden namelijk per 1 juli de minimum(jeugd)lonen naar boven bijgesteld.

Ook voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar gaat u meer loon betalen, omdat het wettelijk minimumjeugdloon wordt verhoogd. Hoeveel precies, dat is nu nog niet bekend. Het minimumloon voor deze jongeren bedraagt sinds 1 januari 2017 tussen € 706 (18-jarige) en € 1.124,90 (21-jarige) per maand.

Het wettelijk minimumloon voor jongeren tot 18 jaar wijzigt per 1 juli 2017 alleen met de gebruikelijke verhoging.

* Dit geldt voor niet-vakkrachten.

Het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017. Er is in de tabel reeds rekening gehouden met de werkweek in de horeca; hierdoor wijzigt immers het loon per uur.


Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2017 verhoogd. Let op de minimumjeugdlonen van de 18- en 22-jarigen, die stijgen ook nog eens door de gewijzigde regels per die datum.

Hoe succesvol kun je zijn als kantoor? Ons succes wordt bepaald door het succes van onze klanten. Daarom zijn we als team elke dag bezig om hen te helpen. Met kennis, ervaring, ideeën en systemen, zoals onze app, de beste boekhoudapp van Nederland. En als onze klanten succesvol zijn, zijn wij het ook. Successen maak je met elkaar en successen deel je met elkaar. Ook met u. Dus overweegt u succesvol te worden? We helpen u graag verder. Ook u verdient het beste.