Wat betekent corona voor u op de werkvloer?

Het coronavirus leidt bij diverse bedrijven binnen onze klantenkring tot vragen op het gebied van personeelszaken, zoals de arbeidsrechtelijke gevolgen van het virus. Moet u bijvoorbeeld loon doorbetalen als een werknemer in quarantaine moet? Wat als er scholen worden gesloten?

Tips & Advies Personeel heeft een serie belangrijke vragen op een rij gezet. Wanneer u met een of meerdere van deze vragen te maken heeft, kunt u contact met ons opnemen. Vraagt u dan naar Gemma van Dijk en Rosanne Jonk staan u graag te woord.

In quarantaine…

Stel dat een van uw medewerkers thuis of in het buitenland in quarantaine zit en dus niet aan het werk kan. Moet u dan het loon van deze werknemer doorbetalen of kunt u hem verplichten vakantiedagen op te nemen?

Geen arbeid, wel loon, tenzij…
Op grond van de wet heeft uw werknemer recht op doorbetaling van zijn loon, ook als hij niet werkt. Dat is alleen anders als de reden om niet te werken in redelijkheid voor zijn eigen rekening behoort te komen.

Niet voor rekening van de werknemer
In veel gevallen komt de reden van het niet-werken voor rekening van de werknemer. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een werknemer zijn vliegtuig mist, waardoor hij niet op tijd terug is van vakantie. Bij quarantaine ligt dat echter genuanceerder.

Quarantaine = wettelijke verplichting
Het in quarantaine zitten, omdat iemand mogelijk besmet is met het coronavirus, geldt als een wettelijke verplichting. Als uw werknemer daardoor twee weken in quarantaine moet zitten en daardoor niet kan werken, geldt dit als een reden die in redelijkheid niet voor rekening van de werknemer behoort te komen. In die situatie moet u dus het loon van uw werknemer doorbetalen. Tip. U zou kunnen zeggen dat deze situatie erg lijkt op het niet kunnen werken vanwege ziekte, zodat u kunt volstaan met betaling van minstens 70% van het overeengekomen loon. Let op. Het is (nog) onduidelijk hoe rechters hierover denken.

Geen vakantiedagen
Het in quarantaine zitten in het buitenland, kan ook niet worden gezien als vakantie. Het is dus ook niet mogelijk uw werknemer te verplichten vakantiedagen op te nemen.

“Misschien ben ik wel besmet …”

Stel dat uw werknemer aangeeft dat hij liever thuis werkt, omdat zijn directe collega wat grieperig oogt en hij wil voorkomen dat hij besmet raakt met het coronavirus. Moet u dan hieraan gehoor geven?

Het hangt ervan af …
Of u daaraan tegemoet moet komen, hangt vooral af van de situatie. Waarop baseert uw werknemer zijn vermoeden? Als zijn collega alleen griepverschijnselen heeft, zonder dat hij een risicogebied heeft bezocht of contact heeft gehad met iemand die besmet is, is de kans klein dat er sprake is van een besmetting met het coronavirus. In dat geval hoeft u niet in zijn verzoek mee te gaan.

Werkweigering
Als de werknemer in dat geval weigert om naar het werk te komen, kunt u dat als werkweigering zien. U bent dan niet verplicht het loon door te betalen. Is er wel sprake van een mogelijke besmetting, dan ligt het meer voor de hand dat u de betrokken collega naar huis stuurt met het verzoek zich te melden bij een arts.

De kinderen thuis …

Wat nu als uw werknemer niet kan komen werken, omdat de school of de kinderopvang gesloten is?

Calamiteitenverlof!
In zo’n situatie kan een werknemer voor korte duur een beroep doen op het calamiteitenverlof. Dit is echter een verlof dat bedoeld is om in een korte periode een acuut privéprobleem op te lossen. Het geldt dus niet voor een langere periode. Tip. Als een werknemer langer thuis wil blijven om voor zijn kinderen te zorgen, kunt u hierover afspraken maken met uw werknemer. Hierbij geldt wel als uitgangspunt dat uw werknemer onbetaald verlof opneemt.

In quarantaine zitten is een wettelijke verplichting, zodat uw werknemer het recht op loondoorbetaling behoudt. Uw werknemer die voor zijn kinderen moet zorgen vanwege een schoolsluiting, kan alleen aanspraak maken op calamiteitenverlof om dit acute probleem op te lossen.

Gelezen in: Tips & Advies Personeel – Jaargang 25 – Nummer 09 – 17/03/2020

 

Neem contact op

Wanneer u met een of meerdere van deze vragen te maken heeft, kunt u contact met ons opnemen: 0299-365848. Vraagt u dan naar Ton Plat. Hij staat u graag te woord.

Hoe succesvol kun je zijn als kantoor? Ons succes wordt bepaald door het succes van onze klanten. Daarom zijn we als team elke dag bezig om hen te helpen. Met kennis, ervaring, ideeën en systemen, zoals onze app, de beste boekhoudapp van Nederland. En als onze klanten succesvol zijn, zijn wij het ook. Successen maak je met elkaar en successen deel je met elkaar. Ook met u. Dus overweegt u succesvol te worden? We helpen u graag verder. Ook u verdient het beste.