Tip van ROB: Jongeren en vakantiewerk, let op de werktijden

Misschien huurt u vanwege de vakantieperiode tijdelijk jongeren in. Vergeet dan niet dat er voor jongeren speciale regels gelden voor de werktijden:
 
Tabel met werktijden jongeren van 16 en 17 jaar
Maximum arbeidstijd per Jongeren van 16 en 17 jaar
dienst 9 uur
week 45 uur
vier weken 160 uur (gemiddeld 40 uur per week)
Let op: Weet dat schooltijd ook meetelt als werktijd. Bovendien mag de jongere alleen op zondag werken, wanneer ‘naast elkaar’ aan de hiernavolgende verplichtingen is voldaan.
 • De aard van het werk maakt het nodig om op zondag te werken. Dit moet in het arbeidscontract staan
 • De omstandigheden in het bedrijf maken werken op zondag nodig. Er moet wel overeenstemming zijn met:
  • de ondernemingsraad of
  • de personeelsvertegenwoordiging of
  • de betrokken werknemers
 • De werknemer moet individueel toestemmen met werken op zondag

Tip van ROB 'Jongeren en vakantiewerk'

 1. Wilt u jongeren inschakelen, denk dan aan de speciale regels (waaronder de aard van het werk) voor de werktijden!
 2. Schooltijd telt ook mee als werktijd.
Image