Weinig rendement op banksparen. Of valt dat mee?

Dat de spaarrente momenteel heel laag is, mogen we een understatement noemen. Maar is dit een reden om te stoppen met banksparen? Of is het rendement misschien hoger dan je denkt?

Een praktijkvoorbeeld:
Ondernemer X maakt jaarlijks winsten van gemiddeld € 70.000. Als hij elk jaar een bedrag van € 4.000 stort op een bankspaarrekening met 1% rente zal dit bedrag na 20 jaar een waarde hebben van € 88.076.

Stel dat hij afziet van banksparen en hetzelfde bedrag in box 3 (privé) spaart met een rente van 0,5%. Dan zal hij elk jaar € 1.789 (44,72% over € 4.000) meer belasting betalen. Vergeleken met banksparen spaart hij dan een bedrag van € 2.211 in box 3. Over 20 jaar spaart hij dan € 42.185. Nog niet de helft van banksparen. Maar… hij kan die dik € 42.000 opnemen zonder belasting te betalen. na aftrek van de vermogensrendementsheffing houdt hij zo’n € 2.000 per jaar over.

Hoe pakt dat op termijn uit? Stel nu dat hij op pensioengerechtigde leeftijd zijn bankspaarsaldo in 20 jaar gaat opnemen. Dan zal hij, rekening houdend met een belastingtarief van 25% over zijn banksparen en de premie ZVW, netto per jaar € 3.350 te besteden hebben. Vergelijk dat met sparen in box 3 van € 2.000.

Conclusie: banksparen heeft (in dit voorbeeld) een hoger rendement van 68%.

Voor de liefhebber: het complete overzicht >