Rond tijdig NOW 1.0 vaststellingsverzoek af

Rond tijdig NOW 1.0 vaststellingsverzoek af

Hebt u vorig jaar 14 weken uitstel gekregen om alsnog de benodigde derdendeskundige- of accountantsverklaring te overleggen bij het vaststellingsverzoek NOW 1.0? U hebt daarvoor nog tot uiterlijk 6 februari 2022 de tijd. U kwam voor deze uitstelmogelijkheid in aanmerking als u uiterlijk op 31 oktober 2021 een vaststellingsverzoek NOW 1.0 had ingediend bij het UWV, maar u toen niet de benodigde derdendeskundige – of accountantsverklaring kon overleggen.

Had u op 31 oktober 2021 nog geen vaststellingsverzoek gedaan, dan kon u dat tot 9 januari jl. alsnog doen. Als u dat tijdig hebt gedaan, maar nog geen derden- of accountantsverklaring hebt bijgevoegd, dan hebt u daarvoor ook 14 weken uitstel gekregen.

Tip

Het is van groot belang om uw vaststellingsverzoek NOW 1.0 tijdig aan te vullen. Zo voorkomt u dat u de volledige in voorschot ontvangen NOW 1.0-subsidie moet terugbetalen.Bron: Fiscount

Hoe succesvol kun je zijn als kantoor? Ons succes wordt bepaald door het succes van onze klanten. Daarom zijn we als team elke dag bezig om hen te helpen. Met kennis, ervaring, ideeën en systemen, zoals onze app, de beste boekhoudapp van Nederland. En als onze klanten succesvol zijn, zijn wij het ook. Successen maak je met elkaar en successen deel je met elkaar. Ook met u. Dus overweegt u succesvol te worden? We helpen u graag verder. Ook u verdient het beste.