Omzetverlies door nieuwe lockdown: NOW 3

Moet uw bedrijf vanwege de nieuwe lockdown van 15 december tot 19 januari 2021 dicht? Het loket om NOW 3 aan te vragen (tijdvak oktober – december) is open van dinsdag 15 december tot en met 27 december. Werkgevers kunnen een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Maar wat als uw omzetverlies juist rond de feestdagen ligt?

Omzetverlies rond de feestdagen
Ligt uw omzetverlies rond de feestdagen, dan overlapt het mogelijk twee NOW-tijdvakken. Als u die tijdvakken aanhoudt, van  oktober – december (1e tijdvak) en van januari –maart (2e tijdvak), komt u per tijdvak mogelijk niet aan ten minste 20% omzetverlies. Hoe gaat u daarmee om?

Heeft u geen gebruik gemaakt van NOW 2, dan kunt u voor de NOW 3, eerste tijdvak (oktober- december), kiezen om de periode van omzetvergelijking in te laten gaan op 1 oktober, 1 november of 1 december. De omzetverliesvergelijking laten ingaan per bijvoorbeeld 1 december betekent dat de sluiting van 2 weken in december en 2 weken in januari (kerstpiek) samen binnen de omzetvergelijking valt. Dus u vraagt NOW 3, eerste tijdvak-subsidie aan voor de loonsom in oktober, november en december 2020 in verband met een verwachte terugval in de omzet van meer dan 20%. Als u verwacht dat het effect van de huidige situatie binnen 1 tijdvak niet ten minste 20% omzetverlies oplevert, kunt u aangeven dat u de periode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten starten. U kunt starten op 1 oktober, 1 november of 1 december.

Indien u ook NOW 2 heeft aangevraagd, moet de omzetperiode wel aansluiten op de periode die u gekozen heeft in NOW 2. De verwachte omzet in de 3 maanden van de door u gekozen periode vergelijkt u met de totale omzet in 2019, gedeeld door 4, zodat u een omzet over 3 maanden vergelijkt. Op basis daarvan berekent u het omzetverlies in procenten.

NOW wordt nog niet afgebouwd
Door het pakket niet af te bouwen, blijft het vergoedingspercentage in het tijdvak januari-maart 2021 gelijk aan het vergoedingspercentage uit het eerste tijdvak. Dat betekent dat het maximale vergoedingspercentage 80% van de loonsom blijft. Daarnaast blijft de loonsomvrijstelling 10%. Ook wordt het minimale omzetverlies in het tweede tijdvak niet verhoogd naar 30% Het minimale omzetverlies blijft 20%.

Let op: Als u geen NOW 2 hebt aangevraagd, kunt u voor NOW 3 de omzetperiode voor de vergelijking met 2019 zelf kiezen. Hebt u wel NOW 2 aangevraagd, dan moet de omzetperiode aansluiten bij de periode die u voor NOW 2 hebt gekozen.Bron: accountantsportal.nl

Hoe succesvol kun je zijn als kantoor? Ons succes wordt bepaald door het succes van onze klanten. Daarom zijn we als team elke dag bezig om hen te helpen. Met kennis, ervaring, ideeën en systemen, zoals onze app, de beste boekhoudapp van Nederland. En als onze klanten succesvol zijn, zijn wij het ook. Successen maak je met elkaar en successen deel je met elkaar. Ook met u. Dus overweegt u succesvol te worden? We helpen u graag verder. Ook u verdient het beste.