Likje Nivea leidt tot ontslag op staande voet

Een jongedame van 19 jaar werkt 34 uur per week als aankomende verkoopmedewerkster bij een landelijke drogisterijketen. Bij de kassa staat een schaal met weggeefverpakkingen Nivea Care, bedoeld voor klanten die meer dan 10 euro besteden.  Tijdens het werk heeft ze er één opengemaakt en wat Nivea op haar huid gesmeerd. Ze wordt bij de filiaalmanager en de districtsmanager geroepen, geeft toe en wordt op staande voet ontslagen. Hoe oordeelt de rechter?

Vast staat dat de medewerkster zich onrechtmatig een product heeft toegeëigend. Daarmee heeft ze in strijd gehandeld met de interne gedragsregels. Ze was op de hoogte van die regels en wist dat deze ook golden voor gratis producten. De landelijke drogisterijketen heeft te maken met een verhoogd risico op diefstal/verduistering door eigen personeel. Daardoor, en ter voorkoming van precedentwerking, heeft deze werkgever een rechtens te respecteren belang bij de strikte naleving van haar gedragsregels. Dat het om een artikel met een geringe waarde gaat, doet naar vaste rechtspraak niet ter zake. Daartegenover staan de belangen van werkneemster, zoals de lengte van het dienstverband, de mate waarin ze gedurende het dienstverband goed heeft gefunctioneerd en de ernst van de gevolgen van het ontslag, mede gezien haar leeftijd, de sociale omstandigheden en de kansen op de arbeidsmarkt. De weegschaal slaat door naar het belang van de werkgever: het ontslag is terecht.

Tip: Ontslag op staande voet is een zwaar middel. De werkgever dient altijd een belangenafweging te maken. Voor een landelijke keten kunnen die belangen anders liggen dan voor een lokale werkgever. Bron: accountantsportal.nl

Hoe succesvol kun je zijn als kantoor? Ons succes wordt bepaald door het succes van onze klanten. Daarom zijn we als team elke dag bezig om hen te helpen. Met kennis, ervaring, ideeën en systemen, zoals onze app, de beste boekhoudapp van Nederland. En als onze klanten succesvol zijn, zijn wij het ook. Successen maak je met elkaar en successen deel je met elkaar. Ook met u. Dus overweegt u succesvol te worden? We helpen u graag verder. Ook u verdient het beste.