Energie-investeringsaftrek gaat omlaag

Als u bepaalde energiebesparende maatregelen neemt, kunt u als ondernemer energie-investeringsaftrek claimen. U vindt de bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen in de Energielijst die jaarlijks wordt geactualiseerd. Uit een evaluatie over de periode 2012-2017 blijkt dat de regeling daadwerkelijk heeft bijgedragen aan energiebesparing. Wel zijn er aanbevelingen.

Zoals bij iedere subsidie of belastingaftrek wordt de effectiviteit ingeperkt door zogenoemde freeriders. Freeriders zouden de investering ook gedaan hebben zonder de aftrek. De inschatting van het aantal freeriders is iets minder dan 50% met een bandbreedte van 30% tot 69%. Het freerider effect bij het MKB is verminderd door het minimale investeringsbedrag te verhogen naar € 2.500. Voorgesteld wordt om in het vervolg bij het jaarlijks opstellen van de Energielijst per techniek rekening te houden met het freerider effect.

De voortdurende aanscherping van efficiencynormen bij de samenstelling van de Energielijst is een belangrijke aanjager voor leveranciers en producenten om de zuinigheid van apparaten te verbeteren. Het plaatsen van een bedrijfsmiddel op de Energielijst heeft attentiewaarde en leidt tot een financiële prikkel. Uit de evaluatie blijkt dat de attentiewaarde het belangrijkste is. Daarom wordt geadviseerd om het aftrekpercentage te verlagen.

Tip: Het Kabinet zet de regeling na 2018 nog vijf jaar voort. Wel wordt het aftrekpercentage van 54,5% in het pakket Belastingplan 2019 verlaagd naar 45%.Bron: accountantsportal.nl

Hoe succesvol kun je zijn als kantoor? Ons succes wordt bepaald door het succes van onze klanten. Daarom zijn we als team elke dag bezig om hen te helpen. Met kennis, ervaring, ideeën en systemen, zoals onze app, de beste boekhoudapp van Nederland. En als onze klanten succesvol zijn, zijn wij het ook. Successen maak je met elkaar en successen deel je met elkaar. Ook met u. Dus overweegt u succesvol te worden? We helpen u graag verder. Ook u verdient het beste.