Eenmanszaak of BV

[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_layout_row _id=”2″ ][cs_element_layout_column _id=”3″ ][cs_element_text _id=”4″ ][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”5″ ][cs_element_layout_row _id=”6″ ][cs_element_layout_column _id=”7″ ][cs_element_text _id=”8″ ][cs_element_image _id=”9″ ][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][/cs_content][cs_content_seo]Eenmanszaak of BV. Vroeg of laat krijgt vrijwel iedere ondernemer te maken met de vraag of de rechtsvorm van zijn bedrijf nog wel de juiste is. Vervelend genoeg bestaat er niet zoiets als de ‘enig juiste rechtsvorm’. Op welke rechtsvorm de keuze ook valt, er zal vrijwel altijd sprake zijn van een compromis. Hoe dan ook, de rechtsvorm van je bedrijf is een onderwerp dat van tijd tot tijd je aandacht verdient.
We zetten een serie aandachtspunten voor Eenmanszaak of BV op een rij. We beperken ons hierbij tot de twee rechtsvormen die in het midden- en kleinbedrijf (MKB) het meest voorkomen:

de eenmanszaak
de BV

We vergelijken ze dan aan de hand van vijf vaste thema’s:

juridisch
fiscaal
boekhouding en kosten
aansprakelijkheid
toekomstvoorzieningen

Tip: Is je winst in de eenmanszaak € 150.000 of groter? Dan is een BV fiscaal aantrekkelijker. Maar er spelen ook andere aspecten een rol, zoals aansprakelijkheid. Het draait niet alleen om geld.

Eenmanszaak of BV. Belangrijke verschillen

Juridisch is er flink verschil tussen de eenmanszaak en de BV. Bijvoorbeeld als je een overeenkomst sluit met een opdrachtgever. Het gaat om de afweging tussen risico’s en bescherming.
Er zijn grote verschillen in  belastingdruk als de ondernemer als eigenaar van een eenmanszaak winst geniet of als een BV . Door van rechtsvorm te veranderen is het mogelijk om zelf invloed uit te oefenen op de hoogte van de belastingdruk.
Een eenmanszaak oprichten en in stand houden, brengt betrekkelijk weinig formaliteiten met zich mee. Bij een BV komt veel meer kijken. De werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten zijn navenant en komen bovendien ieder jaar terug.
De eigenaar van een eenmanszaak is met zijn privévermogen aansprakelijk voor de verplichtingen van de onderneming. Bij een BV ligt dit anders. De ondernemer hoeft in privé niet op te draaien voor de schulden van de BV.

Zowel voor IB-ondernemers als voor VPB-ondernemers is het goed mogelijk om een nabestaandenvoorziening op te bouwen. Maar deze ruimte is er lang niet altijd, of de IB-ondernemer benut die ruimte niet, waardoor veel ondernemers na hun pensionering met een laag pensioen komen te zitten.

Er valt heel veel over te vertellen. We zetten voor nu de belangrijkste aandachtspunten op een rij. Voor de details maken we graag een afspraak met je.

Aandachtspunten eenmanszaak

Juridisch: vormvrij, geen wettelijke eisen, je kunt gewoon starten. Wel inschrijven bij de KvK. De ondernemer is zelf aansprakelijk, met zijn zakelijke en privévermogen. Gaat de eenmanszaak failliet, dan gaat ook de eigenaar failliet! Regel in een testament wat er met de eenmanszaak moet gebeuren bij overlijden van de ondernemer
Fiscaal: de ondernemer is een IB-ondernemer. De status van ondernemer is fiscaal zeer aantrekkelijk, met bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en stakingsaftrek.
Boekhouding en kosten: wettelijk verplicht, maar kan eenvoudig zijn. Een eenmanszaak start vraagt amper formaliteiten en kost daarom maar weinig.
Aansprakelijkheid: geen scheiding tussen zakelijk vermogen en privévermogen! Denk aan huwelijkse voorwaarden en aan banken die zekerheden eisen
Toekomstvoorzieningen: uiteraard heeft de ondernemer recht op AOW en Anw (overlijden). Daarnaast kan hij een Aanvullende oudedagsvoorziening regelen of een FOR, een fiscale oudedagsreserve.

Aandachtspunten BV

Juridisch: de BV is een rechtspersoon en staat los van de ondernemer. Dit kan zijn risico’s verminderen. Je kunt starten met een aandelenkapitaal van € 1. De ondernemer noemen we vaak DGA (directeur-grootaandeelhouder). Er zijn allerlei oprichtingseisen, een inschrijvingsplicht Handelsregister, je moet jaarstukken deponeren. Denk verder aan bestuurders die de BV vertegenwoordigen, aansprakelijkheid en continuïteit bij overlijden
Fiscaal: de BV en haar aandeelhouders krijgen onder andere te maken met de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de omzetbelasting en de loonbelasting (DGA).
Boekhouding en kosten: een notaris moet allerlei formaliteiten regelen en maakt dus (flinke) kosten. De boekhouding van een BV moet aan allerlei wettelijke eisen voldoen en is daarom complexer dan die van een eenmanszaak.
Aansprakelijkheid: een BV is een rechtspersoon. Dit betekent dat een BV eigen rechten en verplichtingen heeft. Als het fout gaat met de onderneming, is de DGA dan ‘slechts’ het bedrag kwijt dat hij op de aandelen heeft gestort.
Toekomstvoorzieningen: waar het gaat om voorzieningen wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden en ouderdom heeft de wetgever aansluiting gezocht bij de status van ondernemer en de daaraan verbonden eigen verantwoordelijkheid. Zo kan een DGA veelal geen aanspraak maken op werknemersverzekeringen als de WW en de WIA. De DGA moet zich hiervoor zelf verzekeren.

Tip van ROB ‘Eenmanszaak of BV?’

Veel ondernemers in het mkb beginnen hun carrière in een eenmanszaak. In veel opzichten is dat voor een starter die alleen aan de slag gaat de beste rechtsvorm. De eenmanszaak scoort voor een startende ondernemer op de meeste punten goed.
Gaat het goed, groeit de winst, dan is een overstap naar de BV zeker fiscaal aantrekkelijk. Grosso modo ligt het omslagpunt bij een winst van € 150.000.
Maar … andersom kan ook. Misschien is de BV opgericht in een tijd dat de winst veel hoger was dan nu. Met alle fiscale faciliteiten is een eenmanszaak nu wellicht gunstiger. Terugkeer uit de BV is dan zeker een optie.
Vaak wordt er gezegd: ‘één BV is geen BV’. In de praktijk kiezen oprichters van een BV veelal voor een holdingstructuur, oftewel: een holding- of beheer-BV met daaronder de werkmaatschappij-BV. Dat kan een volgende stap zijn.Image[/cs_content_seo]

Hoe succesvol kun je zijn als kantoor? Ons succes wordt bepaald door het succes van onze klanten. Daarom zijn we als team elke dag bezig om hen te helpen. Met kennis, ervaring, ideeën en systemen, zoals onze app, de beste boekhoudapp van Nederland. En als onze klanten succesvol zijn, zijn wij het ook. Successen maak je met elkaar en successen deel je met elkaar. Ook met u. Dus overweegt u succesvol te worden? We helpen u graag verder. Ook u verdient het beste.