Details bestellingen verdwenen

Een restaurant krijgt belastingcontrole. Opnemen en afrekenen van bestellingen gaat automatisch. De detailgegevens van bestellingen zijn niet meer in het systeem aanwezig. Volgens de Belastingdienst heeft de restauranthouder daarmee zijn administratieplicht geschonden. De detailgegevens vallen immers onder de bewaarplicht. De rechter oordeelt genuanceerder.

Zouden de niet-bewaarde detailgegevens voor de inspecteur daadwerkelijk een controlemogelijkheid opleveren? En zo ja, bevat de administratie niet andere gegevens die een controle met vergelijkbare waarde mogelijk maken? De rechter oordeelt dat de controle van detailgegevens die de inspecteur zou willen toepassen een zeer grote onzekerheidsmarge kent. Die onzekerheidsmarge is dermate groot, dat de betrouwbaarheid van deze controlemethode niet groter is dan een controle op basis van brutowinstpercentages op het niveau van de onderneming als geheel, afgezet tegen de in de branche gebruikelijke brutowinstpercentages. Kortom: in dit geval krijgt de Belastingdienst ongelijk.

Tip: laat geen administratieve (detail)gegevens verdwijnen. De bewaarplicht gaat vaak verder dan u zou verwachten.Bron: accountantsportal.nl

Hoe succesvol kun je zijn als kantoor? Ons succes wordt bepaald door het succes van onze klanten. Daarom zijn we als team elke dag bezig om hen te helpen. Met kennis, ervaring, ideeën en systemen, zoals onze app, de beste boekhoudapp van Nederland. En als onze klanten succesvol zijn, zijn wij het ook. Successen maak je met elkaar en successen deel je met elkaar. Ook met u. Dus overweegt u succesvol te worden? We helpen u graag verder. Ook u verdient het beste.