Tijdelijk Noodfonds Energie weer open voor aanvragen

Tijdelijk Noodfonds Energie weer open voor aanvragen

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is weer open voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening voor gas, stroom of warmte. Het Noodfonds helpt burgers om energieschulden te voorkomen. U kunt nu uw aanvraag indienen. Er zijn 3 voorwaarden om steun te...
Tijd dringt voor aanvraag tijdelijke subsidieregeling EVC-procedures

Tijd dringt voor aanvraag tijdelijke subsidieregeling EVC-procedures

Tijd dringt voor aanvraag tijdelijke subsidieregeling EVC-procedures U kunt uw werkervaring, kennis en vaardigheden officieel laten vastleggen in een erkenning van verworven competenties (EVC). Dit ervaringscertificaat wordt afgegeven door een erkende EVC-aanbieder...
Opvolger salderingsregeling zonnepaneelhouders komt er voorlopig niet

Opvolger salderingsregeling zonnepaneelhouders komt er voorlopig niet

Opvolger salderingsregeling zonnepaneelhouders komt er voorlopig niet De huidige salderingsregeling voor zonnepaneelhouders blijft voorlopig bestaan. U mag als zonnepaneelhouder de opgewekte stroom die u aan het stroomnet teruggeeft volledig blijven aftrekken van uw...
Onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten

Onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten

Als werkgever mag u werknemers een onbelaste vergoeding geven voor thuiswerkkosten. Hiervoor geldt in 2024 een gerichte vrijstelling van € 2,35 per thuisgewerkte dag. De vergoeding is bedoeld voor de extra kosten door het thuiswerken, zoals voor water- en...
Minder aftrek gemengde kosten in de vennootschapsbelasting

Minder aftrek gemengde kosten in de vennootschapsbelasting

Minder aftrek gemengde kosten in de vennootschapsbelasting De aftrekbaarheid van gemengde kosten is beperkt als een rechtspersoon één of meer werknemers in dienst heeft. De aftrekbeperking geldt voor de kosten voor voedsel, drank en genotmiddelen, representatiekosten...
Minder aftrek gemengde kosten in de inkomstenbelasting

Minder aftrek gemengde kosten in de inkomstenbelasting

Minder aftrek gemengde kosten in de inkomstenbelasting Er zijn kosten die u voor uw onderneming maakt, maar waarin ook een privé-element zit. Dit zijn de gemengde kosten. Hieronder vallen de kosten voor voedsel, drank en genotmiddelen, representatiekosten en de kosten...