De Belastingplannen voor 2023. Soms zit het mee, soms zit het tegen

belastingplannen 2023

Wat gaat het jaar brengen? In ieder geval een belastingplan 2023 met een groot aantal wijzigingen. Soms in je voordeel, zoals een verhoogde arbeidskorting en een lager tarief voor de 1e schijf van de IB. Maar soms ook in je nadeel zoals een hoger opstaptarief voor de Vpb en een hogere vliegbelasting.

Dit zijn voor ondernemers en particulieren belangrijke maatregelen in belastingplan 2023

 

Arbeid en inkomen
De 1e schijf van de inkomensbelasting gaat omlaag naar 36,93% voor belastingplichtigen met een inkomen uit werk en woning tot € 73.031. De arbeidskorting gaat omhoog voor mensen met een inkomen tussen de € 37.697 en € 115.301. Werkenden houden aan de verlaging van de eerste schijf maximaal € 102 netto over en aan de verhoging van de arbeidskorting zo’n € 500 per jaar.

Mensen met vermogen in box 3
De wijze waarop berekend wordt of en zo ja hoeveel belasting je moet betalen, verandert. De maatregel gaat uit van de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden. Hierbij gelden rendementspercentages die dichtbij de echte percentages voor sparen, beleggen of lenen liggen. Het heffingsvrij vermogen wordt verhoogd naar € 57.000. Het belastingtarief dat mensen betalen over het vermogen gaat in 2023 omhoog van 31% naar 32%.

Andere maatregelen uit het belastingplan 2023

  • de onbelaste reiskostenvergoeding wordt per 1 januari 2023 verhoogd van 19 cent naar 21 cent. Zo kun je een hoger bedrag (onbelast) vergoed krijgen voor reiskosten.
  • de zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd, om zo het verschil in de fiscale behandeling van werknemers en ZZP’ers te verkleinen. In 2023 wordt deze verlaagd van € 6.310 naar € 5.030.
  • excessief lenen bij de eigen vennootschap wordt beperkt om zo belastinguitstel tegen te gaan
  • Vpb: de eerste tariefschijf wordt verkort van € 395.000 naar € 200.000. Daarnaast wordt het belastingtarief in de eerste schijf verhoogd van 15% naar 19%. Het tarief in de tweede schijf blijft 25,8%.
  • de vrije ruimte in de werkkostenregeling tot een loonsom van € 400.000 wordt tijdelijk verruimd naar 3%
  • het eigenwoningforfait gaat in 2023 omlaag tot 0,35% voor woningen tussen de € 75.000 en € 1.200.000
  • de btw op zonnepanelen wordt per 1 januari 2023 afgeschaft voor particulieren
  • de tabaksaccijns gaat omhoog voor de verschillende soorten tabak. Hierdoor kost een pakje sigaretten vanaf 1 april 2023 gemiddeld € 9
  • vanaf 1 juli wordt de accijns verhoogd, waardoor de accijns op benzine € 0,789 wordt, de accijns op diesel € 0,516 en de accijns op LPG € 0,186.

 

Meer weten?

Er is nog veel meer veranderd. Op de site van de Rijksoverheid kun je er alles over lezen >

Wij houden het ook voor je in de gaten, dus als je vragen hebt, neem gerust contact op >

 

Hoe succesvol kun je zijn als kantoor? Ons succes wordt bepaald door het succes van onze klanten. Daarom zijn we als team elke dag bezig om hen te helpen. Met kennis, ervaring, ideeën en systemen, zoals onze app, de beste boekhoudapp van Nederland. En als onze klanten succesvol zijn, zijn wij het ook. Successen maak je met elkaar en successen deel je met elkaar. Ook met u. Dus overweegt u succesvol te worden? We helpen u graag verder. Ook u verdient het beste.