De belangrijkste belastingplannen voor 2022

[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_layout_row _id=”2″ ][cs_element_layout_column _id=”3″ ][cs_element_text _id=”4″ ][cs_content_seo]Het demissionaire kabinet heeft haar plannen voor 2022 op Prinsjesdag bekend gemaakt. Zo gaat de subsidie op emissieloze bestel- en bedrijfsauto’s omhoog. Maar er is veel meer. Wat betekenen al die plannen voor u, als:

Ondernemer
DGA
Werkgever (en uw werknemers)
Belastingbetaler
\n\n[/cs_content_seo][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”5″ ][cs_element_layout_row _id=”6″ ][cs_element_layout_column _id=”7″ ][cs_element_text _id=”8″ ][cs_content_seo] \n\n[/cs_content_seo][/cs_element_layout_column][cs_element_layout_column _id=”9″ ][cs_element_text _id=”10″ ][cs_content_seo] \n\n[/cs_content_seo][/cs_element_layout_column][cs_element_layout_column _id=”11″ ][cs_element_text _id=”12″ ][cs_content_seo]\n\n[/cs_content_seo][/cs_element_layout_column][cs_element_layout_column _id=”13″ ][cs_element_text _id=”14″ ][cs_content_seo]\n\n[/cs_content_seo][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”15″ ][cs_element_layout_row _id=”16″ ][cs_element_layout_column _id=”17″ ][cs_element_text _id=”18″ ][cs_content_seo]ONDERNEMERS

Zelfstandigenaftrek € 360 omlaag
De zelfstandigenaftrek (nu maximaal € 6.670) wordt verder afgebouwd. In 2022 wordt de aftrek verminderd met € 360 en bedraagt dan dus maximaal € 6.310. Daarna blijft de aftrek jaarlijks dalen om uiteindelijk in 2036 op maximaal € 3.240 uit te komen. Het urencriterium van 1225 uur blijft van kracht.
TVL-subsidies vrijgesteld van winstbelasting
Meer subsidie voor emissieloze bestel- en bedrijfsauto’s
U kunt tijdelijk (tot en met 2025) subsidie krijgen voor de aanschaf of financial lease van een nieuwe emissieloze bedrijfsauto. Het subsidiebedrag is nu gemaximeerd op € 5.000 per bedrijfs- of bestelauto. Dit bedrag wordt in 2022 verhoogd. Hoeveel de verhoging precies bedraagt, wordt aan het eind van het jaar bekendgemaakt. Check wel de subsidieregels!
Verhoging milieu-investeringsaftrek (MIA)
Als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, dan kunt u milieu-investeringsaftrek (MIA) krijgen als het bedrijfsmiddel op de Milieulijst staat. U mag dan een bepaald percentage van de investeringskosten aftrekken van uw winst. Deze worden in 2022 verhoogd naar respectievelijk 27%, 36% en 45%, afhankelijk van de investering die u doet.
\n\n[/cs_content_seo][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”19″ ][cs_element_layout_row _id=”20″ ][cs_element_layout_column _id=”21″ ][cs_element_text _id=”22″ ][cs_content_seo]DGA

Minder Vpb
U gaat in 2022 minder vennootschapsbelasting (Vpb) betalen over uw winst. Het Vpb-tarief in de eerste schijf blijft weliswaar 15%, maar in 2022 is dit tarief van toepassing op de eerste € 395.000 jaarwinst. Dit jaar ligt die schijfgrens bij € 245.000. Het hoge Vpb-tarief in de tweede schijf blijft 25%.
Langer laag gebruikelijk loon voor DGA innovatieve start-up
Bent u directeur- grootaandeelhouder (DGA) van een innovatieve start-up? U mag dan maximaal 3 jaar uw gebruikelijk loon vaststellen op het wettelijk minimumloon (check de voorwaarden!). Deze regeling zou eind 2021 vervallen, maar wordt nu toch eenmalig verlengd tot 1 januari 2023.

Beperking verrekening voorheffingen
De beperking houdt in dat vennootschappen de voorheffingen kunnen verrekenen met maximaal in een jaar verschuldigde Vpb. De niet-verrekende voorheffingen kunnen zij onbeperkt doorschuiven naar latere jaren. Bij verlies betaalt de vennootschap geen Vpb, dus is verrekening van voorheffingen dan niet mogelijk.\n\n[/cs_content_seo][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”23″ ][cs_element_layout_row _id=”24″ ][cs_element_layout_column _id=”25″ ][cs_element_text _id=”26″ ][cs_content_seo]WERKGEVERS

Vrije ruimte in 2021 naar 3%, maar in 2022 blijft die 1,7%
De vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom per werkgever is – net als in 2020 – ook in 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%. De vrije ruimte is dus tot maximaal met € 5.200 verhoogd. Deze tijdelijke coronamaatregel moet u als werkgever mogelijkheden bieden om uw werknemers extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Voor 2022 zijn er geen aanpassingen voorgesteld en geldt dus weer 1,7%.
€ 2 per dag onbelaste vergoeding thuiswerken
Om thuiswerken verder te stimuleren mag u vanaf 2022 een onbelaste vergoeding van € 2 per dag voor thuiswerkkosten aan uw werknemer betalen. Dit zijn bijvoorbeeld extra kosten voor gas- en elektriciteitsverbruik, koffie en/of thee, wc-papier en afschrijvingskosten van een eigen bureau en stoel.
Aanpassing vaste reiskostenvergoeding
Als uw werknemers ten minste 128 dagen per kalenderjaar naar een vaste werkplek reizen (woon-werkverkeer), mag u een vaste onbelaste reiskostenvergoeding betalen, alsof die werknemers op 214 dagen naar die vaste werkplek reizen. In samenhang met de nieuwe gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten (zie punt 2) stelt het kabinet nu voor om de 128-dagenregeling pro rata toe te passen als structureel (deels) wordt thuisgewerkt.
16% bijtelling emissieloze auto
Het bijtellingspercentage voor een nieuwe elektrische auto van de zaak wordt in 2022 verder verhoogd van 12% naar 16%. De catalogusprijs waarop u dit percentage mag toepassen, wordt bovendien verlaagd van maximaal € 40.000 naar € 35.000.
Verder nog…
Andere bijtellingsregels voor auto’s op waterstof of zonnecellen, lage en hoge WW-premie in wet Wab en aandelenoptierechten werknemers aantrekkelijker.
\n\n[/cs_content_seo][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”27″ ][cs_element_layout_row _id=”28″ ][cs_element_layout_column _id=”29″ ][cs_element_text _id=”30″ ][cs_content_seo]BELASTINGBETALERS

Lager IB-tarief
In 2022 gaat het lage tarief iets omlaag van 37,10% naar 37,07%. Het hoge tarief (49,5%) wijzigt niet, maar de tweede schijf begint dan op € 69.398. Nu is dat € 68.507. Tussen 2023 en 2024 wordt het tarief in de eerste schijf verder verlaagd tot 37,03%.
Lager eigenwoningforfait
Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.110.000 wordt verlaagd van 0,50% naar 0,45% in 2022. Voor woningen met een WOZ-waarde van € 1.110.000 of meer blijft het forfait 2,35% voor de WOZ-waarde boven € 1.110.000.
Meer maar lagere subsidie emissieloze personenauto’s
Vanaf 2022 is er een hoger budget beschikbaar. Maar het subsidiebedrag voor een nieuwe auto gaat omlaag van € 4.000 naar € 3.350 in 2022. In de jaren erna wordt het bedrag verder verlaagd: in 2023 naar € 2.950 en in 2024 naar € 2.550. Vanaf 2025 wordt geen subsidie meer verstrekt.
Subsidie gebruikte elektrische auto
U kunt in deze subsidieregeling ook subsidie krijgen voor de aanschaf van een gebruikte elektrische personenauto. Dat bedrag blijft gelijk aan dat van dit jaar: € 2.000 per auto. Dat bedrag blijft de komende jaren gelijk.
En verder …
Overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning, STAP-budget vervangt scholingsaftrek, toch huurtoeslag bij overschrijden maximum huurgrens, verplichte (maandelijkse) gegevensuitlevering kinderopvang en hogere subsidies voor verduurzaming woningen.
\n\n[/cs_content_seo][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”31″ ][cs_element_layout_row _id=”32″ ][cs_element_layout_column _id=”33″ ][cs_element_text _id=”34″ ][cs_content_seo]De belangrijkste belastingplannen 2022 op een rij
Fiscount heeft vier documenten samengesteld waarin u alleen de zaken terugvindt die voor u van belang zijn als ondernemer, DGA, werkgever/werknemer en belastingbetaler: 
\n\n[/cs_content_seo][cs_element_layout_row_2 _id=”35″ ][cs_element_layout_column_2 _id=”36″ ][cs_element_text _id=”37″ ][cs_content_seo] \n\n[/cs_content_seo][/cs_element_layout_column_2][cs_element_layout_column_2 _id=”38″ ][cs_element_text _id=”39″ ][cs_content_seo] \n\n[/cs_content_seo][/cs_element_layout_column_2][cs_element_layout_column_2 _id=”40″ ][cs_element_text _id=”41″ ][cs_content_seo]\n\n[/cs_content_seo][/cs_element_layout_column_2][cs_element_layout_column_2 _id=”42″ ][cs_element_text _id=”43″ ][cs_content_seo]\n\n[/cs_content_seo][/cs_element_layout_column_2][/cs_element_layout_row_2][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][cs_element_layout_row _id=”44″ ][cs_element_layout_column _id=”45″ ][cs_element_text _id=”46″ ][cs_content_seo]En als u alles bij elkaar wilt hebben, is deze koffer voor u het handigst: \n\n[/cs_content_seo][cs_element_image _id=”47″ ][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”48″ ][cs_element_layout_row _id=”49″ ][cs_element_layout_column _id=”50″ ][cs_element_text _id=”51″ ][cs_content_seo]\n\n[/cs_content_seo][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][/cs_content]

Hoe succesvol kun je zijn als kantoor? Ons succes wordt bepaald door het succes van onze klanten. Daarom zijn we als team elke dag bezig om hen te helpen. Met kennis, ervaring, ideeën en systemen, zoals onze app, de beste boekhoudapp van Nederland. En als onze klanten succesvol zijn, zijn wij het ook. Successen maak je met elkaar en successen deel je met elkaar. Ook met u. Dus overweegt u succesvol te worden? We helpen u graag verder. Ook u verdient het beste.