De belangrijkste belastingplannen voor 2020

belastingplannen 2020

Nog even en het is alweer 2020. Dus krijgen we te maken met de belastingplannen 2020 van de Belastingdienst en wetgeving. Tijd dus voor een serie actiepunten eind 2019.

Wat betekenen die voor u, als:

  • Ondernemer
  • DGA
  • Werkgever (en uw werknemers)
  • Belastingbetaler

De belangrijkste aandachtspunten zijn deze:

Nog maximaal profiteren van de zelfstandigenaftrek (Ondernemers – pagina 3)
Met ingang van 2020 tot en met 2028 wordt de maximale zelfstandigenaftrek stapsgewijs verminderd
van € 7.280 naar € 5.000. In deze bijdrage leest u wat deze verminderingen inhouden en onder welke
voorwaarden u dit jaar nog kunt profiteren van de bestaande zelfstandigenaftrek.

Het nieuwe btw-identificatienummer (Ondernemers – pagina 4)
Heeft u een eenmanszaak? In dat geval heeft u in oktober jl. het nieuwe btw-identificatienummer (het
btw-id) ontvangen dat vanaf 1 januari 2020 geldig is. In deze bijdrage leest u waarom u dit nieuwe
nummer heeft ontvangen en wat u moet doen om te zorgen dat u vanaf 1 januari a.s. het nieuwe btw-
id probleemloos kunt gebruiken. Lees er meer over in deze Tip van ROB.

Vervroegd dividend uitkeren of toch niet (DGA – pagina 8)
In 2018 is al beslist dat in 2020 het box-2-tarief wordt verhoogd van 25% naar 26,25%. Het ligt voor de
hand om te denken dat het dan verstandig is om nog dit jaar een dividenduitkering te doen. Maar dat
is niet altijd het geval. Wanneer u wel en wanneer u beter niet een dividenduitkering kunt doen, leest u
in deze bijdrage.

Laatste kans voor afkoop pensioen met korting of omzetten in ODV (DGA – pagina 10)
In 2017 kwam er een einde aan de pensioenopbouw in eigen beheer. U kreeg toen tot eind 2019 de
tijd om te bepalen wat u met het opbouwde pensioen wilde doen. Daarvoor heeft u drie opties
gekregen, waarvan eind 2019 de afkoop van het pensioen met een korting en het omzetten in een
oudedagsverplichting (ODV) komen te vervallen. Heeft u nog niet besloten wat u wilt, dan leest u in
deze bijdrage informatie over de opties die u nog tot het einde van het jaar heeft.

Voorbereiden op de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Werkgevers – pagina’s 13 t/m 15)
2020 is het zover. Dan treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze nieuwe
regels hebben gevolgen voor onder meer tijdelijke contracten, oproepcontracten, de WW-premie,
payrolling, het ontslagrecht en de transitievergoeding. In verschillende bijdragen leest u hoe u zich
hierop kunt voorbereiden en hoe u nu al van de nieuwe regels kunt profiteren.

De paginanummers verwijzen naar  deze brochure:

belastingplannen 2020

De belangrijkste belastingplannen 2020 op een rij

Fiscount heeft daarnaast vier documenten samengesteld waarin u alleen de zaken terugvindt die voor u van belang zijn als ondernemer, DGA, werkgever/werknemer en belastingbetaler:

belastingplannen 2020 ondernemers  belastingplannen 2020 dga    

Hoe succesvol kun je zijn als kantoor? Ons succes wordt bepaald door het succes van onze klanten. Daarom zijn we als team elke dag bezig om hen te helpen. Met kennis, ervaring, ideeën en systemen, zoals onze app, de beste boekhoudapp van Nederland. En als onze klanten succesvol zijn, zijn wij het ook. Successen maak je met elkaar en successen deel je met elkaar. Ook met u. Dus overweegt u succesvol te worden? We helpen u graag verder. Ook u verdient het beste.