1 mei V-Day: VAR wordt DBA

Op 1 mei 2016 verdween de VAR-regeling. De DBA is daar voor in de plaats gekomen. Dat kan gevolgen hebben voor u als ondernemer. Daarom is het belangrijk dat u zich hierin verdiept en eventuele risico’s herkent van VAR en DBA. Wij willen u hierbij graag helpen. Als klant van Hein Koning natuurlijk.

Maak een afspraak over VAR/DBA >

Op de site van Tips en Advies Personeel staat een handreiking over VAR en DBA. Download die hier: Handreiking Beoordelingskader DBA

VAR wordt DBA

 

VAR en DBA. Toelichting op de regeling. Wat kunt u met de nieuwe handreiking van de fiscus?

Zoals u weet, verdwijnt vanaf 1 mei de VAR. U kunt dan werken met modelovereenkomsten of die zelf opstellen en laten goedkeuren door de Belastingdienst. Die komt nu met een handreiking, wat kunt u daarmee?

Gevolg 1 mei? Met ingang van 1 mei aanstaande komt de VAR te vervallen. Werkte u met een VAR? Dan bestaat vanaf dat moment geen zekerheid meer over de vraag of u (fiscaal gezien) zakendoet met een werknemer of een opdrachtnemer die u niet als uw werknemer hoeft te beschouwen.

Werknemerschap voorkomen

Belangrijk verschil natuurlijk, want bij een werknemer moet u een loonadministratie voeren, loonheffing inhouden en bovenop het brutoloon nog premies werknemersverzekeringen en Zvw afdragen.

Zekerheid. Wilt u weer zekerheid over de situatie, dan kunt u gebruikmaken van door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten. Deze dient u ook zorgvuldig na te leven.

Welke? Deze overeenkomsten kunnen zijn modelovereenkomsten van de site van de Belastingdienst (zoekterm: ‘VAR verdwijnt’). Daarnaast kunt u ook door u zelf opgestelde overeenkomsten laten goedkeuren door de fiscus. Tip. Dit hoeft echter niet. U kunt er ook voor kiezen om zelf te beoordelen of er al dan niet sprake is van een ‘fiscale’ werknemer en het risico nemen dat de Belastingdienst dit bij een controle anders ziet.

Dan komt de handreiking van pas

Wilt u zelf een modelovereenkomst opstellen en laten goedkeuren? Dan kunt u uw voordeel doen met de zogenaamde ‘Handreiking DBA’ die op 8 maart 2016 door de Belastingdienst is gepubliceerd.

Uw volgende stap

Handreiking Beoordelingskader DBA

Waarom handig? U vindt heel veel informatie die voor u van belang kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan een toelichting op de kenmerken van een echte werknemer (loon, persoonlijke arbeidsverplichting en werkgeversgezag). Daarnaast vindt u ook informatie over de vraag hoe u het ontbreken van bijvoorbeeld gezag het beste in een eigen overeenkomst kunt opnemen. Bovendien vindt u een aantal schema’s in het document aan de hand waarvan u kunt beoordelen of er mogelijk sprake is van een ‘fiscale’ werknemer.

U mag op inhoud vertrouwen, maar …

Weet dat de handreiking de diverse onderdelen van ‘fiscaal’ werknemerschap afzonderlijk behandelt. Dat betekent dat alléén in overduidelijke situaties duidelijkheid wordt gegeven. Bijv. als er geen gezag is of vrije vervanging van de opdrachtnemer zonder beperking is toegestaan.

Praktijk weerbarstig. De praktijk is subtieler van aard. In veel rechterlijke uitspraken wordt immers ook gekeken naar de samenhang van alle feiten, zodat er afhankelijk van alle feiten met een beetje gezag en een beperkte vervangingsmogelijkheid nog steeds geen sprake hoeft te zijn van een ‘fiscale’ werknemer.

Maatwerk. De mogelijkheden zijn dus wat ruimer dan uit de handreiking blijkt. Kunt u niet uit de voeten met de ‘veiligste’ varianten uit het model? Vind dan een vorm die voor u werkbaar is en zo dicht mogelijk tegen de veiligste variant aanzit. Verwerk dit in uw eigen overeenkomst en leg die voor. Dit kan digitaal via: alternatiefvar@nullbelastingdienst.nl. Geef alle info over de werkwijze en betrokkenen (naam, adres, fiscaal nummer).

Wilt u ter vervanging van de VAR zelf een eigen overeenkomst opstellen met uw opdrachtnemers en voorleggen aan de fiscus ter goedkeuring? Optimaliseer uw kans dat de overeenkomst snel wordt goedgekeurd en zoek aansluiting bij de handreiking van de Belastingdienst.

Gelezen in: Tips & Advies Personeel – Jaargang 21 – Nummer 10 – 18/03/2016

Hoe succesvol kun je zijn als kantoor? Ons succes wordt bepaald door het succes van onze klanten. Daarom zijn we als team elke dag bezig om hen te helpen. Met kennis, ervaring, ideeën en systemen, zoals onze app, de beste boekhoudapp van Nederland. En als onze klanten succesvol zijn, zijn wij het ook. Successen maak je met elkaar en successen deel je met elkaar. Ook met u. Dus overweegt u succesvol te worden? We helpen u graag verder. Ook u verdient het beste.