Uitstel van belasting betalen is nog geen afstel

Uitstel aanvragen van belastingbetaling is momenteel nog simpeler dan voorheen. Maar vergeet niet dat er altijd een moment komt waarop u deze belasting alsnog moet betalen. Hoe kunt u zich daar het beste op voorbereiden?

Uitstel van belastingbetaling

Een van de maatregelen die de overheid heeft uitgevaardigd om ondernemers van dienst te zijn in deze coronatijd, betreft het op eenvoudige wijze aanvragen van uitstel van belastingbetaling. Zo kunt u zonder al te veel administratieve rompslomp uitstel van betaling krijgen voor de af te dragen loonheffing, btw, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Mede doordat de rente over die uitgestelde betalingen flink naar beneden is bijgesteld (momenteel tijdelijk 0,01%), geeft dit veel ondernemers de nodige liquiditeitsruimte.

Als het uitstel afloopt ...

Maar bedenk wel dat er in de al dan niet nabije toekomst toch een moment komt dat u die belasting alsnog moet voldoen. Mogelijk wordt het uitstel verlengd, maar kwijtschelden zal niet snel gebeuren. Let op.  Als u na afloop van dat uitstel weer moet betalen, moet u natuurlijk in diezelfde periode ook de reguliere belasting over datzelfde tijdvak afdragen. Dus dat is dan dubbelop!

Inzicht in financiële verplichtingen

Liquiditeitsplanning

Zorg er dan ook voor dat u tijdig inzicht krijgt in uw financiële verplichtingen, zodat na de ellende vanwege de coronaperikelen, uw onderneming niet alsnog in zwaar weer terechtkomt door die dubbele afdrachten. Met een tijdige liquiditeitsplanning kunt u dat doemscenario voorkomen.

Ook handig bij kredietaanvraag

Ook als u te zijner tijd bij een bank zou moeten aankloppen voor een tijdelijk (overbruggings)krediet, zal er zeker om een adequate liquiditeitsbegroting gevraagd worden. Men wil er namelijk zeker van zijn dat u uit de toekomstige inkomsten de rente en aflossing kunt voldoen. Dat is precies wat u met een liquiditeitsprognose inzichtelijk kunt maken.

Tip van ROB 'Uitstel is geen afstel'

  1. U weet zeker dat u vroeg of laat moet betalen
  2. Reken u niet rijk door de lage rente (0,01%) over uitgestelde betalingen
  3. Wanneer u moet betalen, kan het zijn dat u dan ook de reguliere belasting moet betalen. Dus dubbele afdracht!
  4. Plan daarom uw liquiditeit
  5. Uw bank vraagt altijd om liquiditeitsbegroting als u om een overbruggingskrediet vraagt

Wij helpen u graag met het maken van een liquiditeitsprognose, het geeft u enorm veel houvast. Maak een afspraak voordat het te laat is.

Image